Be kind, be a role model

Be kind, be a role model logo etwinning

Бидете љубезни, бидете пример

 

 

Проектот Биди љубезен, биди пример – Бонтон за Gen Z и Gen Alpha ќе се спроведува од декември 2023 до јуни 2024 година. Во него ќе учествуваат ученици и наставници од основните и средните училишта (од 7 до 18 години). Во текот на проектот, студентите ќе истражуваат, усвојуваат и подигаат свеста за бонтон и општествено прифатливо однесување во четири теми (онлајн комуникација, комуникација со лица со попреченост, активности на отворено/престој во природа и учество на спортски настани), ќе изработуваат дигитални материјали ( на пример, дигитални постери, кратки видеа) кои ќе бидат објавени на TwinSpace на проектот и на профилот на проектот на една од социјалните мрежи и ќе учествуваат во други активности (на пр. посета на спортисти и спортски судии во училиштето и разговор со ученици, посета на здруженија на луѓе со попреченост).

 

The project Be Kind, Be a Role Model – An Etiquette for Gen Z and Gen Alpha will be implemented from December 2023 to June 2024. Students and teachers of primary and secondary schools (ages 7 to 18) will participate in it. During the project, students will research, adopt and raise awareness of etiquette and socially acceptable behavior in four topics (online communication, communication with people with disabilities, outdoor activities/staying in nature and participation in sports events), they will make digital materials (e.g. digital posters, short videos) that will be published on the project’s TwinSpace and the project’s profile on one of the social networks and participate in other activities (e.g. visit of athletes and sports referees at the school and talking to students, visiting associations of people with disabilities).

Одговорен наставник (professor-mentor):      Јорданка Недеска Симиџиоска

 

Ученици кои се дел од овој проект   (The students who are part of this project):

Ангелина Симиџиоска

Емануела Дукадиновска

Теона Стојановска

Давор Толоманоски

 

Земји учеснички во проектот  (Countries participating in the project) :

 

Croatia croatia   Turkiye Turcija   North Macedonia Makedonija   Slovenia Slovenia

Greece Grcija   Romania Romanija   Jordan    Slovakia Slovakia

Poland поланд   Italy italy   Spain spain