Раководен тим

Директор

Сашо Недески - Директор

Сашо Недески

професор по математика

Помошници на директорот

Мануела Б.Јанкоска-помошник директор - Copy                                     Борис Стрезоски -помошник директор

                                                  Мануела Брдароска Јанкоска                            Борис Стрезоски

                                                  професор по англиски јазик                    професор по машинска група

                                                                                                                                                 предмети