Матура

ТЕРМИНИ ЗА ПОЛАГАЊЕ ДРЖАВНА МАТУРА ВО УЧЕБНАТА 2019/2020 ГОДИНА

ЕКСТЕРНИ ПРЕДМЕТИ

Македонски јазик и литература на 30.05.2020 година во 10:00 часот

Англиски јазик на 11.06.2020 година во 10: 00 часот

Бизнис и Историја на 13.06.2020 година во 10:00 часот

Математика на 15.06.2020 година во 10:00 часот

 

ПРОЕКТНА ЗАДАЧА

Предавање на проектна задача до 01.03.2020 година

Бранење на проектна задача од 11.03.2020 година до 22.04.2020 година

 

ЗАВРШЕН ИСПИТ

Македонски јазик и литература на 12.06.2020 година во 09:00 часот

 

 

Информациите за термините и начинот на полагање на државната матура можете да ги најдете на следниот линк    Државна матура.