Матура

ТЕРМИНИ ЗА ПОЛАГАЊЕ ДРЖАВНА МАТУРА ВО УЧЕБНАТА 2020/2021 ГОДИНА

ЕКСТЕРНИ ПРЕДМЕТИ

Македонски јазик и литература на 05.06.2021 година во 10:00 часот

Англиски јазик и Математика на 11.06.2021 година во 10: 00 часот

Прв интерен предмет (Биологија, Бизнис, Англиски јазик, Математика и Историја) на 21.06.2021 година во 10:00 часот

Втор интерен предмет (стручен предмет) на 26.06.2021 година во 10:00 часот

 

ЗАВРШЕН ИСПИТ

Македонски јазик и литература на 12.06.2020 година во 09:00 часот

Стручен испит на 26.06.2021 година во 10:00 часот

 

ТЕРМИНИ ЗА ПОЛАГАЊЕ ДРЖАВНА МАТУРА ВО АВГУСТОВСКИОТ ИСПИТЕН РОК ВО УЧЕБНАТА 2020/2021 ГОДИНА

Македонски јазик и литература на 11.08.2021 година во 10:00 часот

Англиски јазик и Математика на 13.08.2021 година во 10: 00 часот

 

Информациите за термините и начинот на полагање на државната матура можете да ги најдете на следниот линк    Државна матура.