Матура

Датуми за полагање на државна матура во јунска испитна сесија за учебна 2023/2024 година

 Екстерните испити од државната матура во јунска испитна сесија 2024 година се со почеток во 10:00 часот и ќе се реализираат во следниве термини:

 01.06.2024 – македонски јазик и литература

08.06.2024 – англиски јазик, математика

 Интерните испити во јунска испитна сесија во учебна 2023/2024 година се со почеток во 09:00 часот и ќе се реализираат во следниве термини:

19.06.2024 – интерен испит 1 (англиски јазик, биологија,бизнис, математика, историја)

26.06.2024 – интерен испит 2 (стручниот предемт) од државна матура и завршен испит)

 Информациите за термините и начинот на полагање на државната матура можете да ги најдете на страницата www.matura.gov.mk

 Претседател на УМК