Раководен тим

В.Д. Директор: Сашо Недески

Помошници на директорот:

Мануела Брдароска Јанкоска

Борис Стрезоски