Машинска струка

ТЕХНИЧАР ЗА КОМПЈУТЕРСКО
УПРАВУВАЊЕ

Управува со процесите на обработка кај современите компјутерски управувани машини – CNC машини. За конструирање на машинските делови се користат најпопуларните програми за компјутерско цртање и моделирање – Solid Works, AutoCad.

АВТОТЕХНИЧАР - МЕХАТРОНИЧАР

Интеграција помеѓу машинството (hardver) и информатичката технологија (softver) претставува МЕХАТРОНИКА.

Мехатронички системи кај автомобилите се: ABS , ESP, DME, EBM

МАШИНСКИ ТЕХНИЧАР

Изучува:
– современи технологии на производство;
– компјутеризирани НУ – машини;
– компјутерско водење на проекти;

МАШИНСКО - ЕНЕРГЕТСКИ
ТЕХНИЧАР

Изучува:
– парно греење,
– климатизација,
– гасификација.

АВТОМЕХАНИЧАР

Се оспособува за:

-Диагностицирање на дефекти кај моторните возила и нивно отстранување.

Можности за вработување:

  • Во сервиси за моторни возила,
  • Продавници за автоделови,
  • Автосалони и
  • Контролори во станици за технички преглед.

 

26196950_1903344753312183_270542740_n

Ласерско сечење со CNC Машина

Car-Factory-Tour-United-States-Assembly-Plant

Мехатроника