Вонредни испити

Полагањето на вонредните испити за учениците во ДЕКЕМВРИСКАТА испитна сесија ќе биде во времето од 24.12.2018 до 27.12.2018 година и тоа:

  • на 24.12.2018 и 25.12.2018 година (понеделник и вторник) писмен дел од испитот во 12:30 часот
  • на 25.12.2018, 26.12.2018 и 27.12.2018 година (вторник, среда и четврток) усните испити во 12:30 часит

ПРИЈАВУВАЊЕТО НА ИСПИТИТЕ ќе биде од 10.12.2018 до 14.12.2018 година.

Потребни документи за пријавување:

1. Пријава (молба) и записници кои можат да се набават во Центарот

2. Уплатница за административна такса во вредност од 50 денари на уплатна сметка:

Уплатна сметка 840 152 03161

Приходна шифра и прграма 72231300

3. Уплатница од пошта на жиро сметка

          752010596778710 на ОЕМУЦ „Св. Наум Охридски“-Охрид

Приходна шифра и програма  723013 Н/2

Цена на испитите за учениците кои веќе се започнати со полагање на испити:

  • Устен испит 700,00 денари
  • Испит со писмен дел  800,00 денари

Цена за  ученици кои се запишани како вонредни ученици со вертикална проодност за премин од трет во четври степен на образование за сродни профили по нова испитна програма:

  • 300 денари за општообразовните предметич
  • 1000 денари за стручните предмети

Пријави по изминатиот рок не се примаат

04.12.2018 година                                                                        ВД директор

Сашо Недески