Електротехничка струка

Профили:

Електротехничар енергетичар. електротехничар за електроника и телекомуникации и електротехничар за компјутерска техника и автоматика.

Машинска струка

Профили:
Машински техничар, техничар за компјутерско управување и автотехничар мехатроничар

Сообраќајна струка

Профили:
Техничар за патен сообраќај

Лични услуги

Профили:

Козметичар техничар

Последни вести

19
May
И учен и стручен

Под мототот „И учен и стручен“ започнува промоција на реформираното и подобрено средно стручно образование во Република Македонија. Повеќе информации можете да следите на www.facebook.com/iuchenistruchen Кампањата е во рамки на проект финансиран од ЕУ „Јакнење на доживотното учење преку модернизација на системите за стручно образование и обука и образование на возрасни“ Проектот го спроведува Британскиот […]

Posted in: Вести,
08
May
Уписи 2017/2018 година

Во учебната 2017/2018 година во ОЕМУЦ „Св. Наум Охридски“ ќе се врши запишување на нови ученици во прва година во 4 струки и тоа: Електротрехничка струка со три профили електротехничар-енергетичар електротехничар за електроника и телекомуникации електротехничар за компјутерска техника и автоматика 2. Машинска струка со три  профили машински техничар машински техничар за компјутерско управување на […]

Posted in: Вести,
Slika 5
14
Mar
Обука „Дигитално училиште“

Како резултат на определбата за модернизација на образовниот процес во средните стручни училишта ОЕМУЦ „Св. Наум Охридски“ од Охрид се вклучи во проектот Дигитално училиште. За таа цел на 04, 05 и 11 март 2017 година  во СОУ „Таки Даскало“ во Битола се одржа обука за примена на интернет технологиите во наставата позната како „Дигитално […]

Posted in: Вести,