Kostal
ODW
LTH
download
mon_logo
bro-boja2 copy
Screenshot_2
eucebnici
logo
Logoevn

Последни вести

31
Mar
Наставнички совети на паралелките

Согласно Упатството за наставниците за начинот на оценување на учениците во периодот на реализација на наставата преку далечинско учење, односно учење од дома, изготвено од страна на Бирото за развој на образованието и Центарот за стручно образование и обука и одобрено од министерот за образование и наука, сите формативни оценки и согледувања на наставникот во […]

Posted in: Вести,
31
Mar
Оценување на учениците во третото тромесечие

Согласно препораките на Министерството за образование и наука и Бирото за развој на образованието, оценувањето на учениците при реализацијата на наставата со користење на современи пристапи што ги нуди развојот на информатичката технологија ќе се врши преку обезбедување поединечни информации за учениците преку изработка на тестови, проекти, презентации и следење на целокупната активност на учениците […]

Posted in: Вести,
30
Mar
Информација за полагање на вонредни испити

Се известуваат сите кандидати кои треба да полагаат вонредни испити во мартовската испитна сесија дека согласно одлуките на Владата за преземање на мерки и активности за превенција и заштита од ширење на болеста COVID-19, се воведува on line полагање на вонредните испити преку препорачани on line алатки како и Viber апликација и други апликации кои […]

Posted in: Вести,