Kostal
ODW
LTH
download
mon_logo
bro-boja2 copy
Screenshot_2
eucebnici
AHK-Мazedonien-Logo

Последни вести

Slika 1
19
Jun
Дуално образование-подобра иднина за сите

Првата генерација ученици кои следат настава според новите наставни програми за дуално образование и кои ќе се здобијат со титула Техничар за индустриска мехатроника, веќе изведуваат феријална пракса во трите компании Костал,  ЛТХ Леарница и ОДВ Електрик.  Феријалната пракса ќе се изведува секоја година за време на летниот распуст на учениците и ќе трае 2-3 […]

Posted in: Вести,
19
Jun
Конкурс за запишување во прва година второ пријавување

Училишната комисија за спроведување на конкурсот за упис на ученици во Општинскиот Електромашински училиштен Центар “ Св.Наум Охридски“ – Охрид, за учебната 2019/20 година, објавува: ОГЛАС За запишување на редовни ученици во I година во учебната 2019/20 година Во I година во учебната 2019/20 година ќе се запишат вкупно 424 ученици во 13 паралелки (356 ученици во 11 паралелки со настава на македонски наставен јазик  и  68 ученици во 2 […]

Posted in: Вести,
Verona
18
Jun
Екскурзија со учениците од трета година

Екскурзијата беше реализирана во период од  24.05.2019 до 29.05.2019 година со вкупно 62 ученици и 3 професори. Целта на екскурзијата беше да се посетат градовите Венеција и Верона во Италија за подобро запознавање на историјата, културата и начинот на живеење на луѓето  во истите, како и Плитвички езера и Постојнска Јама. Ексурзијата беше изведена преку […]

Posted in: Вести,